Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Increase font size Decrease font size Default font size orange color green color

Bezpečná škola

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA | INFOLINKA: 0948201013

Najlepšie hodnotené školy

 1. 97.0 ZŠ G. Bethlena, Nové Zámky
  Nové Zámky, Okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
 2. 96.1 ZŠ Sibírska, Prešov
  Prešov, Okres Prešov, Prešovský kraj
 3. 70.8 ZŠ J. Fándlyho, Sereď
  Sereď, Okres Galanta, Trnavský kraj
 4. 28.8 ZŠ Ul. J. Kronera, Martin
  Martin, Okres Martin, Žilinský kraj
 5. 14.6 ZŠ M. Nešpora, Prešov
  Prešov, Okres Prešov, Prešovský kraj
Vitajte na stránke projetku BEZPEČNÁŠKOLA

Predstavujeme vám projekt BEZPEČNÁŠKOLA, podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Projekt vznikol z iniciatívy občianskeho združenia eSlovensko, ktoré sa zameriava na realizáciu národných projektov s dôrazom na využitie nových médií a budovanie informatizovanej spoločnosti.


Je nám veľmi ľúto, ale zatiaľ sa nám nepodarilo zabezpečiť financie na pokračovanie projektu.

Budeme však radi, ak vám naša stránka poslúži ako inšpirácia, zdroj informácií či ako návod pre vytváranie bezpečnejšieho prostredia pre deti vo vašej škole.


Cieľom projektu
je zvýšiť úroveň bezpečnosti v školách a vytvoriť tak prostredie, ktoré zabezpečuje zdravý vývin dieťaťa po všetkých stránkach – fyzickej, psychickej, osobnostnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. Dôraz sa kladie na predchádzanie negatívnym javom, budovanie pozitívnej atmosféry v škole a posilňovanie vzájomných vzťahov. Chceme podporiť budovanie takýchto škôl prostredníctvom stránky bezpecnaskola.sk, kde školy nájdu nielen metodické usmernenie, ale aj priestor pre vlastné hodnotenie a vzájomnú výmenu skúseností.


Čo všetko nájdete na tejto stránke?

 • informácie o tom, prečo je bezpečie v školách dôležité pre deti
 • metodický postup budovania bezpečnej školy
 • opis jednotlivých oblastí bezpečnosti a aktivít v rámci nich
 • možnosť porovnania svojej úrovne s ostatnými školami zapojenými v projekte
 • možnosť vymieňať si skúsenosti s ostatnými školami o realizovaných aktivitách

 

Ako sa môžete zapojiť do projektu:

 • Zaregistrujte vašu školu na stránke bezpecnaskola.sk.
 • Prejdite postupne jednotlivé oblasti ohrozenia a ohodnoťte vašu činnosť pre zvyšovanie bezpečnosti v týchto oblastiach. Pridávajte v rámci oblastí vaše vlastné aktivity, do ktorých sa zapájate a ktoré realizujete.
 • Pozrite sa na hodnotenie vašej školy – ktoré oblasti sú vašimi silnými stránkami, v ktorých oblastiach potrebujete pridať?
 • Podľa metodického postupu na stránke si vytvorte tím, stanovte si vaše vlastné ciele a realizujte aktivity.
 • Pravidelne aktualizujte na stránke bezpecnaskola.sk vašu úroveň aktivít v jednotlivých oblastiach bezpečnosti.
 • Diskutujte s ostatnými školami o realizovaných aktivitách, inšpirujte sa a vymieňajte si skúsenosti.
 • Propagujte prostredníctvom stránky bezpecnaskola.sk vašu školu a prezentujte váš záujem a snahu o vytvorenie bezpečného prostredia. Umožnite rodičom, aby si pre svoje deti vybrali takú školu, ktorá podporuje ich zdravý vývin.

 

Zapojte sa do siete škôl, ktoré kladú dôraz na vytváranie bezpečného prostredia pre deti.

Patrite medzi školy, ktoré v rámci celej Slovenskej republiky robia v oblasti bezpečnosti pre svojich žiakov najviac!

 

 
Stopline.sk : zobraz stránku projektu
Pomoc.sk : zobraz stránku projektu
Zodpovedne.sk : zobraz stránku projektu

Ovce.sk : zobraz stránku projektu